Yönetim Nasıl Devredilir?

Yönetim devretmek için neler gerekir..
Karar defterine neler yazılmalı.
Detaylı bilgi için buraya tıklayın.
Adres
: Fatih Mah. Fenerlihan Sok. No:15 Selçuklu Konya
Demiryolu Cad. Altınbaşak Sit. Altı No:59 Selçuklu Konya
Telefon
: 0 (332) 238 82 58
CEP
: (0.532) 152 52 38
 
     
 
GENEL YÖNETİM

 • K.M.G.K’ da verilen kararların uygulanması
 • Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
 • Defterlerin ve hesapların kayıtlanması,
 • İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
 • Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi
 • Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi,
 • BÜTÇE YÖNETİMİ

 • Aidatların tahsil edilmesi, (elden aidat toplanmaz)
 • Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,
 • Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,
 • Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,
 • Dönem sonu bilançosunun yönetime sunulması
 • Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması,
 • PERSONEL YÖNETİMİ

 • Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
 • Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
 • Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
 • SSK, maaş vb.ödemelerin yapılması,
 • Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb
 •  
   
  Copyright 2015 ·